Użytkowanie systemu Windows

Uruchomienie systemu Linux jako podsystem Windows

Uruchomienie systemu Linux jako podsystem Windows
Uruchomienie systemu Linux jako podsystem Windows


Windows Subsystem for Linux (WSL) pozwala uruchomić jedną z kilku dystrybucji Linuksa pod Windows dostępnych w sklepie Microsoft. Umożliwia korzystanie z obu systemów jednocześnie, bez ingerencji w partycje na dysku. Nie jest to wirtualizacja, ale specjalna warstwa podsystemu. Wersja v1 posiada wiele ograniczeń, ale daje podstawowy i szybki dostęp do wielu narzędzi niedostępnych w systemie Windows. Uruchomienie konsoli Linux jest natychmiastowe.

Przed instalacją dystrybucji Linux należy włączyć modułu WSL. Polega to na wpisaniu i uruchomieniu w konsoli PowerShell komend:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
Wybrana dystrybucja Ubuntu w sklepie Microsoft.
Przy pierwszym uruchomieniu systemu Ubuntu należy założyć użytkownika i hasło.
Aktualizacja polega na wpisaniu w konsoli następujących komend:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
SYSINFO-Facebook

SYSTEMY INFORMATYCZNE Dariusz Siuta
Wizytówka w GOOGLE