Biblioteka książek dla przedsiębiorcy

Nano ekonomia – Biznes XXI wieku

Nano ekonomia - Biznes XXI wieku
Nano ekonomia – Biznes XXI wieku

Nano ekonomia – Biznes XXI wieku


Michał Konieczny
Nano ekonomia – Biznes XXI wieku


Nano ekonomia jest technologią, pozwalającą na kontrolowanie fizycznej materii poprzez odpowiednio przygotowaną świadomość umysłu. Jest odpowiedzią na wszelkie niepowodzenia, oraz wyzwania jakie mogą się przed oraz w trakcie procesu zarządzania pojawić. Jedną z fundamentalnych zasad Nano ekonomii jest tzw. „usuwanie przestrzeni” jaka występuje na co dzień pomiędzy pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi, interesariuszami, jak i społecznością lokalną. Pod pojęciem „usuwanie przestrzeni” należy rozumieć stan świadomości jaki jednostka w danej chwili posiada.

SYSINFO-Facebook

SYSTEMY INFORMATYCZNE Dariusz Siuta
Wizytówka w GOOGLE